Acer pseudoplatanus L. (gorski javor)

Latinski naziv: Acer pseudoplatanus

Listopadno stablo

Rasprostranjenost: Raste u brdskom i planinskom području Europe i Male Azije. U Hrvatskoj je autohtona vrsta drveta.

Izgled: Raste između 20 i 25 m u visinu. Kora je sive boje, tanka, glatka, u starijoj dobi pučinje pucati u boliku pločica i otpadati sa stabla. Pupovi su obavijeni velikim brojem zelenkastih ljuskica, čiji su vrhovi crne boje. Listovi su peterolapi, lapovi su jajoliki, duguljasti, na vrhu ušiljenai, a na rubu krupno napiljeni. S gornje strane su tamnozelene boje, a s donje svijetlozelene. Ukupna veličina listova može doseći 20 cm. Peteljka je duga, crvene boje. Plod se sastoji od dvije perutke koje su međusobno spojene pod kutom nešto manjim od 90 stupnjeva.

Ekološki zahtjevi: Potrebno mu je svježe, duboko, rahlo i mineralno tolo. Nema ga na poplavnim terenima.

Skip to content