KĆERI RIMA (Kate Quinn)

Kćeri Rima je spektakularan povijesni roman prepun intriga, uzbuđenja i ljubavi. Godina je Četiri cara, Anno Domini 69., kada se život u Rimu dramatično mijenja i utječe na sudbinu dviju sestara. Otmjena Kornelija savršena je rimska supruga koja živi za dan kada će njezin suprug postati carem, dok je proračunata Marcela zadovoljna svojom ulogom tek promatrača povijesti. Kada krvav državni udar ugrozi njihov svijet, Kornelija pokušava sastaviti komadiće svojih snova, a Marcela otkriva talent pomoću kojeg može utjecati na najmoćnije muškarce carstva.

Skip to content