FONDACIJA I ZEMLJA (Isaac Asimov)

Svi zapisi o Zemlji kao da su sustavno odstranjeni iz knjižnica svjetova Fondacije. Mitovi, praznovjerja i neprovjereni rekla-kazala podatci bilo je sve što je preostalo tragaocima za lokacijom legendarne postojbine čovječanstva.

l onda, nakon lutanja Galaktikom, vođeni s ono malo tragova koje su imali, a ponajviše nadom i upornošću, Golan, Janov i Bliss stigoše do planeta s razmjerno velikim mjesecom. Ali već su se prevarili toliko puta. A onda, zahvaljujući svojim telepatskim sposobnostima, Gejanka Bliss osjeti nazočnost inteligencije. No nije bila sigurna je li ljudska…

Završna knjiga ciklusa Fondacija iznosi na vidjelo tajnu skrivanu od ljudi dvadeset tisuća godina.