RUB FONDACIJE (Isaac Asimov)

Svi u Prvoj Fondaciji su mišljenja da je Druga Fondacija uništena, a samo je vijećnik Golan Trevize uočio da sa Seldonovim planom nešto nije u redu, te da će tajanstvena Druga Fondacija preuzeti vlast čim se utemelji novo Carstvo. Gradonačelnica Terminusa, središta Prve Fondacije, šalje Trevizea kao mamac na Trantor.

S njim putuje i povjesničar Pelorat, čija je opsesija pronaći tajanstveni planet Zemlju s koje, prema legendama, navodno potječe ljudska rasa. No umjesto na Trantor, oni odlaze na jedan svijet te otkrivaju nešto što je za budućnost Galaktike neizmjerno važnije od sitnih nadmetanja ljudi iz Prve i Druge Fondacije.

Isaac Asimov jedan je od najpoznatijih i najčitanijih pisaca znanstvene fantastike. Rodio se u ruskom mjestašcu Petrovsku 1920. godine. Već 1923. s roditeljima emigrira u SAD gdje je 1949. godine doktorirao kemiju. Njegov spisateljski opus je iznimno obiman, za života je napisao preko 400 knjiga. Rub Fondacije (Foundation’s Edge, 1982.) četvrti je dio njegovog poznatog serijala o Fondaciji iliti Zakladi.

Skip to content