ČAVKE (Ken Follett)

U dvorcu Sainte-Cecile nalazi se glavna njemačka telefonska centrala za Francusku. Bliži se Dan D i saveznici moraju pod svaku cijenu uništiti telekomunikacijski centar. Felicity Clairet operativka je koja dobiva ovaj opasan i složeni zadatak. U dvorac mogu ući jedino telefonistice i posluga pa Felicity u Engleskoj odabire i uvježbava ekipu ˝snova˝ u kojoj su: jedna namiguša, jedna koja je ubojica, jedna provalnica, jed(a)n(a) koji oponaša žene i jedna aristokratkinja. Kodno je ime grupe ČAVKE…

Skip to content