Skupili smo elektronički otpad i zbrinuli ga

Učenici naše škole  zajedno su s nastavnikom Krešimirom Mikušem skupili su elektronički otpad, pozvali ovlaštenog skupljača koji je nadležan za naš grad i na taj ga način adekvatno i sigurno zbrinuli.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju Zakona o otpadu donijelo je 13. srpnja 2007. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Tim pravilnikom je u potpunosti uspostavljen sustav za gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom radi njegove oporabe, zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Električni i elektronički otpad ( EE otpad) je: otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično), te EE otpad iz kućanstva, odnosno otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

Sakupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate. Posjednici otpada trebaju EE otpad predati isključivo OVLAŠTENOM skupljaču ili njegovom suradniku koji određenim dokumentom može dokazati da zastupa Ovlaštenog skupljača.

EE otpad ne smije se deponirati na deponiju komunalnog otpada, jer najveći dio EE otpada spada u kategoriju opasnih otpada koji se mora kvalitetno zbrinuti.

Sustav za gospodarenje EE otpadom je stvorio mrežu kako bi se olakšalo zbrinjavanje navedenog otpada. On omogućava građanima da telefonom nazovu ovlaštenog skupljača koji dolazi u privatni ili poslovni prostor i besplatno preuzima aparat kojeg se građani, odnosno tvrtka želi riješiti. Građani i tvrtke od ovlaštenog skupljača dobivaju potvrdu, odnosno prateći list kojim dokazuju da su EE otpad predali ovlaštenom skupljaču.

 

Skip to content