Projekt poljoprivredne struke naše škole odobren je u iznosu od 464.731,34 kuna

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv srednjim školama za dodjelu bespovratnih sredstava za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi. Osigurano je pet milijuna kuna  za škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine za projekte ulaganja u školska poljoprivredna gospodarstva i praktikume te povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima škole ili školske zadruge. Maksimalan iznos potpore iznosio je  500 tisuća kuna po školi.

Naša škola  prijavila je projekt pod nazivom Modernizacija i opremanje školskog poljoprivrednog dobra s pripadajućim   praktikumima, u cilju promocije  i jačanja kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi, uvođenjem novog strukovnog kurikuluma agrotehničar i promocijom poljoprivrednih zanimanja u školama Đakovštine i rubnih općina. Odobrenim projektom  dodijeljena su nam sredstva u iznosu od 464.731,34 kuna. 🙂

Ovim projektom želimo  modernizirati i opremiti školsko poljoprivredno dobro s pet moderno opremljenih praktikuma, (Voćarsko-vinogradarsko-vinarski praktikum, Praktikum za proizvodnju presadnica cvijeća i povrća, Praktikum za poljoprivrednu mehanizaciju, Praktikum za stočarstvo i Praktikum za ratarstvo). Ciljna skupina su učenici naše škole kojima ovim projektom osuvremenjujemo kompetencije koje će steći tijekom školovanja uvodeći novi kurikulum za  zanimanje agrotehničar.

Praktikumi opremljeni najnovijom opremom za poljoprivrednu proizvodnju pridonijet će kvalitetnoj edukaciji učenika koji bi nakon završenog srednjoškolskog programa bili konkurentniji na tržištu rada kao i za pokretanje vlastitih gospodarstava.

Skip to content