Provedba pratećih aktivnosti Školske sheme

Naša škola je na sastanku Povjerenstva za odabir škola za provedbu aktivnosti pratećih obrazovnih mjera u sklopu Školske sheme jedina odabrana iz Đakova u ovom projektu. U našoj  školi već su se provele neke od aktivnosti pratećih obrazovnih mjera: Organiziranje satova kušanja voća i Predavanja – edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hranom, ekološkoj i održivoj proizvodnji i borbi protiv rasipanja hrane.

U suradnji sa Savjetodavnom službom i gospođom Snježanom Numanović dipl. ing. agr., prateće mjere smo organizirali na sljedeći način.

Kušanje voća je organizirano u 1. K razredu i svrha tih aktivnosti je edukacija djece o prepoznavanju i razlikovanju sorti voća prema izgledu, kakvoći i okusu, ukazujući na njihove nutritivne i zdravstvene vrijednosti.

Naši učenici različitih zanimanja poslušali su i sudjelovali na predavanjima o Voću, povrću i zdravlju,  Uzgoju manje poznatih vrsta povrća u RH, Manje poznate voćne vrste u RH, Sprječavanje rasipanja hrane, Dodatna vrijednost povrća – prerada povrća: prirodno kiseljenje laktofermentacijom (kis.kupus, kis.repa, krastavci), izrada ajvara, izrada salse i sl.

Preostale dvije aktivnosti Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova  i Posjet poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi proizvodnjom voća i/ili povrća i proizvodnjom i/ili preradom mlijeka te slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom planiramo u travnju i svibnju.

Predviđeni troškovi su izravno vezani uz provedbu Školske sheme i odnose se na troškove za prateće obrazovne mjere vezane za organiziranje tečajeva kušanja, sjetve, sadnje i održavanje školskih vrtova, organiziranje posjeta poljoprivrednim gospodarstvima te obrazovanje djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hrane,  ekološkoj i održivoj proizvodnji te borbi protiv rasipanja hrane i u cijelosti su financirani iz projekta.

 

Skip to content