Suradnja poljoprivredne struke naše škole s visokoobrazovnim institucijama

Poljoprivredna struka naše škole već duži niz godina surađuje s poljoprivrednim visokoobrazovnim ustanovama u Hrvatskoj. Nakon što je uspostavljena suradnja s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku gdje su učenici naše škole na fakultetskom pokušalištu u Mandićevcu zajedno sa studentima obavljali vježbe iz vinogradarstva, suradnja je proširena i na Veleučilište u Požegi gdje naši učenici obavljaju vježbe iz vinarstva.

Najnovija suradnja uspostavljena je s Agronomskim fakultetom u Zagrebu gdje zajedno s njima sudjelujemo na projektu „Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala”. U završnoj fazi je  i priprema projekta za međunarodni natječaj gdje bi škola zajedno s Hrvatskim vodama i Agronomskim fakultetom sudjelovala u istraživanjima na međunarodnom projektu „Utjecaj nitrita na podzemne vode i rijeke regije“.

Suradnja škole s visokoobrazovnim institucijama povezana je i s ciljevima školskog poljoprivrednog projekta „Modernizacija i opremanje školskog poljoprivrednog dobra s pripadajućim praktikumima u cilju promocije i jačanja kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi, uvođenjem novog strukovnog kurikuluma AGROTEHNIČAR i promocijom poljoprivrednih zanimanja u školama đakovštine i rubnih općina” koja se očituje u poticanju učenika  za nastavak obrazovanja na sveučilištima i učilištima u RH i zajedničkoj edukaciji učenika i studenata u novo opremljenim praktikumima kroz sudjelovanje u projektima.

Skip to content