Opremanje plastenika sredstvima Ministarstva poljoprivrede

Izmjena pokrovne folije na oba plastenika

Nakon 10 godina zamijenili smo dvostruku pokrovnu foliju na obadva plastenika ( oko 1000 m2 ). Instalirana je peteroslojna profesionalna folija koju proizvodi Ginegar Plastic produtcs Ltd. iz Izraela.

Instalacija stropne i bočne energetske zavjese

U plasteniku dimenzija 14 x 8 m  ugrađuju se stropna i dvije bočne energetske zavjese pokretane elektromotorima i upravljane  automatikom s foto senzorima i luksimetrom. Automatici se može zadati određena vrijednost jakosti osvjetljenja, pri kojoj se energetska zavjesa uz pomoć elektromotora automatski skupi ili raširi. Ušteda energenta pri  grijanju može iznositi od 25-30%, a u ljetnim mjesecima ima funkciju zasjene.

Instalaciji su prethodile pripremne radnje, jer je trebalo izvršiti rekonstrukciju grijanja i rasvjete, a te radnje će biti završene nakon završetka instalacije energetske zavjese.

Nadogradnja postojećih automatika za upravljanje ventilacijom i grijanjem oba plastenika na sljedeći način:

– novi kontroler s touchscreen ekranom,

– prikaz i podešavanje direktno s ekrana u plastenicima,

– povezivanje na postojeći sustav upravljanja ventilacije grijanja i buduči sustav energetske     zavjese

– mogućnost spajanja na internet te daljinska kontrola i nadzor navedenih sustava  putem mobitela

Skip to content