Nastavak promocije školskih projekata u osnovnim školama

U nastavku promocije školskih projekata (https://strukovna.com/2019/04/12/promocija-skolskih-projekata-u-osnovnim-skolama-2/)  od 15.- 17. 4. 2019.  posjetili smo  u OŠ Luka Botić u Viškovcima, OŠ Josipa Kozarca u Semeljcima, OŠ Selci Đakovački, OŠ Satnica Đakovačka. OŠ Drenje, OŠ Silvije Strahimir Kranjčević Levanjaska Varoš i OŠ Josipa Jurja Strossmayera u Trnavi.  U Trnavi  su nas  dočekali svi učenici  iz predmetne nastave!

Prezentacija školskih projekata  Modernizacija poljoprivrednih praktikuma, Centar slavonske tradicije, Začinski antistresni vrt i Primjena digitalnih alata u zainteresirala je učenike I potakla ih na sudjelovanje u edukativnim radionicama iz područja poljoprivrede, prehrane I  ugostiteljstva koje su pripremili nastavnici Krunoslav Biberović, Marija Katilović, Nevenka Kokalović i Sanja Malević.

Skip to content