Obavijest o stajalištu Tijela i odluka o izboru ravnatelja

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU STAJALIŠTA VIJEĆA RODITELJA

ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE

SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO

Nakon provedenog tajnog glasovanja za izbor ravnatelja/ice Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo na sjednici Vijeća roditelja održanoj 9.12.20196. godine, izabran je Mirko Ćurić, prof.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU STAJALIŠTA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE

SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO

Nakon provedenog tajnog glasovanja za izbor ravnatelja/ice Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana 10.12.2019. godine, izabran je Mirko Ćurić, prof.

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU STAJALIŠTA SKUPA RADNIKA

ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE

SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE ANTUNA HORVATA, ĐAKOVO

Nakon provedenog tajnog glasovanja za izbor ravnatelja/ice Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo na sjednici Skupa radnika održanoj dana 10.12.2019., izabran je Mirko Ćurić, prof.

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA 

Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 10.12.2019. godine nakon utvrđenog stajališta Vijeća roditelja, Nastavničkog vijeća i Skupa radnika javnim glasovanjem članova Školskog odbora jednoglasno je donesena  Odluka o imenovanju kandidata Mirka Ćurića, prof. za ravnatelja Srednje strukovne škole u mandatu od pet (5) godina, a koji će teči od 1. veljače 2020. godine.

Ova Odluka dostavljena je Ministru znanosti i obrazovanja na prethodnu suglasnost. Ako Ministar ne uskrati suglasnost u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana te odluka stupa na snagu.

Napomena: U natječajnom roku Školski odbor je zaprimio jednu prijavu kandidata Mirka Ćurića, prof.

Skip to content