Fakultet Ekonomije i turizma iz Pule predstavio se našim učenicima maturantima

U utorak, 03. ožujka 2020. godine, Fakultet Ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković iz Pule predstavio se našim učenicima maturantima.

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ najveća je sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u okviru koje se izvode sve razine visokoškolskog obrazovanja, od preddiplomskih i diplomskih studija do poslijediplomskih specijalističkih i poslijediplomskih doktorskih studija.

Korijeni visokoškolskog obrazovanja ekonomista u Istri sežu u šezdesete godine prošlog stoljeća kada je 30. lipnja 1960. godine osnovana Viša ekonomska škola „Dr. Mijo Mirković“, prva visokoškolska ustanova za obrazovanje ekonomista u Hrvatskoj izvan Zagreba. Inicijativa za njezin osnutak potekla je još 1956. godine, kad je akademik Mijo Mirković – Mate Balota predložio osnivanje Jadranskog sveučilišta.

Godine  1985. Viša ekonomska škola uvodi prvi četverogodišnji studij za diplomirane ekonomiste smjera računovodstvo i financije te postaje Studij ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula, da bi pet godina kasnije  promijenila naziv u Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” Pula, s tri studija iz polja ekonomije: financije, turizam i marketing. Od akademske godine 2005./2006. svi studiji pri Sveučilištu u Rijeci, pa tako i pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula, koji je bio njegova sastavnica, usklađeni su s europskim standardima visokoškolskog obrazovanja i Bolonjskim procesom osiguravajući studentima kvalitetnije nastavne programe i bolje uvjete studiranja.

Osnivanjem najmlađeg javnog sveučilišta u Republici Hrvatskoj, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u prosincu 2006. godine, tadašnji Fakultet ekonomije i turizma ulazi u njegov sastav te postaje Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“, a status fakulteta ponovno dobiva 2013. godine.

Pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ trenutno se izvode trogodišnji preddiplomski studiji Ekonomija i Poslovna ekonomija unutar koje se studenti mogu izabrati između sljedećih smjerova:

Nadovezujući se na preddiplomske studije, na Fakultetu se izvode i dvogodišnji diplomski studijski programi Ekonomija i Poslovna ekonomija unutar koje se razlikuju slijede i studijski smjerovi:

Po završetku diplomskog studija diplomanti na raspolaganju imaju ukupno pet poslijediplomskih studija:

  1. Poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga
  2. Poslijediplomski specijalistički studij Ljudski resursi i društvo znanja
  3. Poslijediplomski specijalistički studij Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj
  4. Poslijediplomski sveučilišni međunarodni doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment te
  5. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Nova ekonomija.

Danas Fakultet zapošljava ukupno 47 nastavnika.

U razdoblju od 1962. do 2017. godine na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ diplomiralo je ukupno 8.000 studenata.

Pogledajte još:

Skip to content