Obilježili smo Europski dan zaštite osobnih podataka

U četvrtak i petak, 28. i 29. siječnja 2021. godine, u sklopu preventivnog projekta “Sigurnost i zaštita djece na internetu” učenici su na satu odgojne grupe pregledali edukativne i preventivne video zapise MUP-a u svezi zaštite osobnih podataka s ciljem jačanja svijesti i promicanja jednog od temeljnih ljudskih prava – prava na privatnost.

Kako bi se podigla svijest građana o važnosti zaštite osobnih podataka, Vijeće Europe je uz potporu Europske komisije proglasilo 28. siječnja “Europskim danom zaštite osobnih podataka” koji se obilježava u svim zemljama članicama Europske unije i Vijeća Europe.

Važno je znati da pitanje zaštite osobnih podataka nije nikada bilo toliko aktualno i značajno kao danas, budući da su naši osobni podaci svugdje: na radnom mjestu, u doticaju s javnim vlastima, na području zdravstva, pri nabavi dobara i usluga, na internetu, u školi i drugdje.

Obilježavanjem ovog datuma želimo upoznati učenike, ali i druge građane sa njihovim pravima i obvezama na polju zaštite osobnih podataka kako bi se zaštitili od mogućih zlouporaba osobnih podataka na njihovu štetu koje se na žalost sve češće događaju.

 

Skip to content