Zaključci 43.sjednice Školskog odbora

Na 43.sjednici Školskog odbora održanoj dana 22.2.2021.godine doneseni su slijedeći zaključci:

AD 1)  Na natječaj raspisanom 1.veljače 2021. godine za nastavnika ugostiteljskog posluživanja – nepuno neodređeno radno vrijeme, za 8 sati nastave tjedno – diplomirani ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam uz položen ispit za majstora konobara ili majstor natkonobar, VKV konobar, konobar specijalista – primljena I.P. nestručno do ponovnog raspisivanja natječaja, a najduže do pet mjeseci

AD 2) Podneseno izvješće o inspekcijskom nadzoru po natječaju iz studenoga 2021.godine za radno mjesto nastavnika povijesti za 8 sati nastave nepuno određeno radno vrijeme – nisu utvrđene nepravilnosti

AD 3) Donesena Odluka o prihvaćanju donacije Grada Đakova:

Školski odbor Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo daje suglasnost o prihvaćanju donacije Grada Đakova za provedbu projekta – 1.fazu Projekta: SANACIJA SPORTSKIH IGRALIŠTA, BROJ PROJEKTA:GP-36/20, ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: TD-36/20, koja se nalazi na nekretnini kč.br.6040/2 i 6040/1, a koja je u suvlasništvu Gimnazije G.Matoša, Ekonomske škole braća Radić i Srednje strukovne škole Antuna Horvata u jednakim dijelovima, svake u 1/3., odnosno suglasnost na sklapanje Sporazuma o sufinanciranju projekta srednjoškolskog igrališta srednjih škola od strane Grada Đakova pod nazivom „Sanacija sportskih igrališta srednjih škola“ u iznosu 1.000.000,00 kuna sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Đakova donesenoj na 26. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine (KLASA: 402-08/20-01/114; URBROJ: 2121/01-01/01-21/3).

Daje se ovlaštenje Gimnaziji A.G.Matoš za prihvaćanje donacije grada Đakova.

Školski odbor je suglasan da sve pravne radnje u svezi realizacije navedenog projekta provede Gimnazija A.G.Matoša.

Skip to content