Zaključci s 3. i 4. sjednice Nastavničkog vijeća u šk. god. 2021./2022.

  1. Sjednica Nastavničkog vijeća vijeća održana na Yammeru 29. rujna 2021.

 Zaključci sjednice:

1.Usvojene su zamolbe učenika za upis u prvi razred ili promjenu zanimanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, članak 23.,

  1. a) Učenik L. I. upisan u zanimanje fotograf, pod uvjetom da roditelji učeniku pronađu mjesto za praktičnu nastavu kod poslodavca.
  2. b) Učenik A. B. mijenja zanimanje iz kuhar u soboslikar ličilac dekorater pod uvjetom da roditelji pronađu mjesto za praktičnu nastavu kod poslodavca
  3. c) Učenik K. P. mijenja zanimanje iz kuhar u automehaničar, pod uvjetom da roditelji pronađu mjesto za praktičnu nastavu kod poslodavca.
  4. d) Učenik D. M. mijenja zanimanje iz agrotehničar plinoinstalater. uvjetom da roditelji pronađu mjesto za praktičnu nastavu kod poslodavca.
  5. e) Učenica A. E. iz 2. razreda, alergije na kemikalije iz zanimanje frizer prelazi u zanimanje fotograf uz uvjet polaganja razlikovnih ispita i odrađivanje praktične nastave iz prvog razreda.
  6. f)Učeniku D. V. usvojena zamolba za oslobađanjem nastave TZK temeljem potvrda o nemogućnosti sudjelovanja učenika na nastavi TZK Trajno- tokom čitave školske godine oslobođen svih

 

 4. sjednica Nastavničkog vijeća u šk. god 2021. /22 održane 30. rujna 2021.

Zaključci sjednice:

Prijedlog Školskog kurikuluma usvojen od strane Nastavničkog vijeća bez primjedbi i upućen na usvajanje Školskom odboru Srednje strukovne škole Antuna Horvata.

Skip to content