Zaključci 13.sjednice Školskog odbora

Zaključci 13. sjednice Školskog odbora održane dana 14.travnja 2022. godine:

AD 1)Škola je temeljem suglasnosti raspisala natječaj dana 22.ožujka 2022. godine za nastavnika matematike.

Primljen je kandidat Silvija Horjan, prof.matematike i informatike.

AD 2) Donesena Odluka o troškovima kandidata stranih državljani izvan zemalja Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije  koji ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. te se mogu upisati u srednju školu kao redoviti učenici uz uvjet da plaćaju troškove školovanja od 4.000,00 kuna godišnje za upis u trogodišnja i četverogodišnja zanimanja.

AD 3) a) Škola je zaprimila tužbu učenika I.A.zbog naknade štete za dobivene ozljede na nastavi TZK (Škola o događaju provela sve mjere i upoznala sve institucije),

b) Osječko-baranjski župan Ivan Anušić i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić otvorili su dana 12. travnja 2022. obnovljena školska sportska igrališta te je obećano još za nabavku sprava 80.000,00 kuna te za dovršenje objekta u Trnavi 600.000,00 kuna,

c) Za našu Školu se trenutno u sklopu RCK preko Ugostiteljsko-turističke škole Osijek koji su nositelji provodi javna nabava u visini 2.800,000 kuna za nabavku opreme u ugostiteljstvu i slastičarstvu,

d) ) u tijeku su pripreme za upise u školskoj godini 2022./2023., uvedena su nova pravila i racionalizacije; mi planiramo 192 učenika u 9 razrednih odjela,

e) planira se obilježavanje Dan škole 20.5. koji se nije mogao obilježiti 23.1 zbog epidemioloških mjera, a koji će biti financiran donacijom  MZO, grada Đakova i vlastitim sredstvima; izabrani su najbolji učenici i razredi koji će dobiti nagrade,

f) od 10.-12. 5. na Zagrebačkom velesajmu u organizaciji ASOO i MZO domaćini smo državnog natjecanja pekara i stolara,

g) ponovno je organizirana Kvadrila 25.5. u organizaciji Županije; nakon toga će biti koncert kojeg organizira grad Đakovo.

Skip to content