Rezultati usmenog -nastavnik psih.kom. i bontona

Na usmenom razgovoru za nastavnika psihologije komunikacije i bontona, za 3 sata nastave, održanom dana 3.1.2023. godine zadovoljio je jedan kandidat N.D. ( 10/10 bodova).

Skip to content