Naši agrotehničari u rezidbi vinove loze

Dolaskom viših temperatura započeli su i radovi na školskom gospodarstvu u Trnavi.
Vrijedni učenici trećih i četvrtih razreda u zanimanju agrotehničar, krenuli su u rezidbu školskog vinograda.
Rezidba vinove loze prvi je agrotehnički zahvat u novoj vegetacijskoj godini kojom se određuje kvaliteta i količina roda. Nadamo se da da će ova godina biti dobra i obilna kako bi u rujnu opet imali kvalitetan urod koji će se preraditi u vino.
Tekst i fotografije: mr. sc. Ivan Išasegi
Skip to content