Dokumenti

Ostvarenje financijskog plana 2022.

Financijska izvješća za 2022 godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2022 godinu

Školski kurikulum 2022./2023.

Godišnji plan i program rada škole 2022./2023.

Financijski plan 2023. – 2025.

Prvi rebalans 2022.

Obrasci financijskih izvještaja 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje 1- 12- 2021

Financijski plan 2022.-2024. 

2022.-2023.-udžbenici-TROGODIŠNJA_zanimanja

2022-2023.-udžbenici-ČETVEROGODIŠNJA_zanimanja

STATUT 2015. pročišćeni tekst

Upute za izradu završnoga rada

Pravilnik o izradbi i obrani zavrsnoga rada

Financijski plan 2021.-2023. 

Financijski izvještaji 1-12-2020.

Bilješke uz financijske izvještaje 2020.

Financijski plan 2020.-2022.

Obrazloženje fin. plana za 2020.

II Rebalans 2019

Financijski plan za 2019-2021

Obrazloženje financijskog plana za 2019.

Financijski izvještaji 1-12-2019

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. 

Financijski izvještaji siječanj-lipanj 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2017.

BILJEŠKE – Financijski izvještaji 2017.

PLAN javne NABAVE 2016. 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2016.  (PDF)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2015

FIN IZVJEŠTAJI 1-6-2015 ZBROJNI

FIN IZVJEŠTAJI FINA ZBROJNI 2014

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA

Poslovnik o radu školskog prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada

Pravilnik o provodenju javne nabave male vrijedosti

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Odluka o provođenju javne nabave male vrijednosti

Izvješće o radu škole 2015-16

Procedura_putnih_naloga

Procedura zaprimanja eRačuna

Skip to content