Pravila privatnosti

 

PRAVILA PRIVATNOSTI

 

  1. Predstavnik voditelja obrade podataka Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Đakovo: Ravnatelj Mirko Ćurić, prof.; kontak podaci 031/812-317, mail:ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr
  2. Službenik za zaštitu osobnih podataka: Sanja Hajduković, dipl.inž., 031/533 000, sanja.hajdukovic@skole.hr

 

Pravilima  privatnosti Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, 31 400 Đakovo (nadalje  u tekstu: Srednja škola) štiti privatnost svojih učenika i njihovih roditelja i/ili zakonskih skrbnika, svojih zaposlenika te vanjskih suradnika, vodi brigu o njihovim osobnim podacima sukladno odredbama Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Pravila privatnosti Srednja strukovna škola Antuna Horvata transparentno i javno objavljuje načine na koje se obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Osobni podaci:

Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:

Prema Uredbi, obrada znači – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:

Srednja škola prikuplja osobne podatke sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja se primarno oslanja na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o radu te pripadajuće pravilnike. Osobni podaci koji se prikupljaju odnose se na učenike, buduće i sadašnje polaznike Srednje škole te njihove roditelje i/ili skrbnike koji su dani svojevoljno te na zaposlenike i vanjske suradnike koji se zapošljavaju putem ugovora o volontiranju, ugovora o djelu ili autorskog ugovora. Podaci se prikupljaju kroz definirane obrasce u papirnatom obliku. Upisivanje podataka nužno je za upis učenika u nastavne programe Srednje škole. Neke podatke prikupljamo automatski – više možete pročitati u odjeljku web kolačići.

Svrha i uvid:

Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su organizacije i/ili pojedinci iz Republike Hrvatske  i/ili EU koje Srednja škola angažira za izvršavanje pojedinih poslova kao na primjer, ali ne isključivo, dramski program, mentorstvo u individualnom radu s učenicima, provedba nastavnih programa, fotografiranje i izrada kartica za odlazak učenika na nastavu izvan škole u klinikama, domovima i/ili dječjim vrtićima, održavanje domene i internetske mreže, suradnja sa sportskim organizacijama za učenike koji se natječu ispred škole, odlazak na izlete i ekskurzije. Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti će proslijeđeni u nadležno Ministarstvo i uneseni u e-dnevnik i ostale propisane sustave te dani na uvid i predstavnicima nadležnih tijela ukoliko predaju zahtjev za isto.

Web kolačići:

Stranice koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču. Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na vezi  https://www.aboutcookies.org.uk/

Čuvanje i zaštita:

Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku te zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Molimo primite na znanje da niti jedan website nije 100% siguran te mi stoga težimo u potpunosti zaštititi vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100% sigurno od hakiranja ili neželjenog preuzimanja te preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.

Prava ispitanika:

Mi osiguravamo uvjete kako biste Vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

a)        Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke i/ili podatke Vašeg djeteta te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o vama obrađujemo.

b)        Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o Vama i/ili Vašem djetetu obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama i/ili Vašem djetetu uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

c)         Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu Vaših pojedinih podataka i/ili podataka o Vašem djetetu, kada se Vaši osobni podaci i/ili podaci o Vašem djetetu nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci i/ili podaci Vašeg djeteta više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

d)        Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka i/ili osobnih podataka Vašeg djeteta, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

e)        Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog

s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim i neautomatizirnim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke i/ili osobne podatke Vašeg djeteta koje smo od Vas dobili

Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke i/ili osobne podatke Vašeg djeteta prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

f)         Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na Vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas i/ili Vaše dijete, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka i/ili osobnih podataka Vašeg djeteta u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

g)        Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka i/ili podataka Vašeg djeteta u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska,

web: https://azop.hr/prava-ispitanika/, tel.:+385 1 4609 000.

h)        Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka i/ili podataka Vašeg djeteta temelji na Vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:

  • elektronskim putem na e-mail adresu:
  • pisanim putem na adresu Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, 31 400 Đakovo, n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:

Kako biste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo koristite e-mail ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr

Kontakt:

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:

Srednja strukovna škola Antuna Horvata,

Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11,

31 400 Đakovo

Mail: ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr

 

Skip to content