Raspored sati-nastavnici

Poštovane kolegice i kolege,

na ovoj stranici objavljivat ćemo nove rasporede tj. promjene postojećeg (važećeg) rasporeda, za svakog pojedinog nastavnika (sortirano abecednim redom).

(Preporučuje se instalacija Adobe Reader programa, za pregledavanje *.pdf dokumenata)

NOVI RASPORED ZA 23.3.2020 U 10,00 (PRVA  SMJENA)

Posljednja izmjena: Ljiljana Ćališ,23.03.2020.