Raspored sati-nastavnici

 

Poštovane kolegice i kolege,

na ovoj stranici objavljivat ćemo nove rasporede tj. promjene postojećeg (važećeg) rasporeda, za svakog pojedinog nastavnika (sortirano abecednim redom).

(Preporučuje se instalacija Adobe Reader programa, za pregledavanje *.pdf dokumenata)

NOVI RASPORED, ponedjeljak,09.09.2019. u 8,00 (PRVA SMJENA)

Posljednja izmjena: Ljiljana Ćališ, 08.09.2019.(novija verzija rasporeda )