Kontakt

Adresa:
Srednja strukovna škola Antuna Horvata
Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11
31 400 Đakovo

Telefon – centrala:
031/812 317

Fax: 
031/496 739

e-mail:
ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr

Ravnatelj: Mirko Ćurić, prof.

031/496-730

mirko.curic@skole.hr

Tajništvo: Marija Lazarov, dipl. iur.

031/496-731

marija.lazarov@skole.hr

Računovodstvo: Marina Pavleković, oecc.

031/496-732

marina.pavlekovic@skole.hr

Administrator: Ivan Bradić

031/496-734

Ured pedagoga, voditelja smjene i satničara:

031/496-733

Pedagog: Ante Bubreg, mag. pedagogije

ante.bubreg@skole.hr

Voditeljica smjene: Sanja Malević, dipl.inž.

sanja.malevic@skole.hr

Satničar: Ljiljana Ćališ, prof.

ljiljana.calis@skole.hr

Ured defektolog, psiholog i voditelj praktične nastave:

031/533 000

Defektolog: Ivana Petanjek, prof. defektolog

ivana.petanjek@skole.hr

Piholog: Petra Šola, mag.psihologije

petra.sola2@skole.hr

Voditelj praktične nastave: Blagica Divald, prof

blagica.divald@skole.hr

Knjižničarka: Henrieta Matković, prof. i dipl. knjižničar 

031/ 496 736

henrieta.matkovic@skole.hr

Zbornica:

031/ 496-735

Gdje se nalazimo?


Prikaz veće karte

Skip to content