Od školskog parka do arboretuma

Tijekom prvog polugodišta šk. god. 2013./14. započeli smo provedbu eko-projekta Od školskog parka do arboretuma, u sklopu kojega determiniramo i označavamo drveće i grmlje u školskom parku.

U njemu rastu brojne vrste, među kojima su neke dosta rijetke i nepoznate. Tada smo determinirali 39 biljaka i za njih izradili table s narodnim i latinskim nazivima, napravili herbarij te bolje upoznali desetak ljekovitih i alohtonih vrsta izrađujući plakate o njima. Kako bi naš mali arboretum postao još ljepši, organizirali smo rušenje nekoliko osušenih breza i čempresa te obnavili klupe i koševe za smeće koji se tu nalaze.

Te je godine projekt završio izradom digitalne zbirke drveća i grmlja našega parka, a  nastavio se u novoj školskoj godini, 2014./15.  sadnjom nekoliko novih vrsta, postavljanjem novih natpisa i izradom kataloga školskog arboretuma:  http://strukovna.com/projektni-dan/.

Uzimanje uzoraka

Uzimanje uzoraka

Učenici sudjeluju u prešanju biljaka

Učenici sudjeluju u prešanju biljaka

Listovi su pripremljeni za herbarij

Listovi su pripremljeni za herbarij

Izrada natpisa

Izrada tabli s natpisima

Postavljanje tabli

Postavljanje tabli

 

Izrada natpisa za stablo

Izrada novoga natpisa za stablo

Postavljanje novoga natpisa

Postavljanje novoga natpisa, studeni 2014.

 

 

 

Skip to content