Elektroničar-mehaničar

Elektroničari-mehaničari proizvode, sastavljaju, kontroliraju i održavaju elektroničke sklopove, uređaje i opremu. Elektronička oprema obuhvaća televizore, radio tehniku, audiotehniku i videotehniku, telefone, radare, opremu za kontroliranje proizvodnih procesa u industriji, te opremu za kontrolu medicinske opreme. Elektroničari- mehaničari instaliraju, testiraju i popravljaju opremu, proučavaju način rada opreme, provjeravaju uobičajene uzroke kvarova, koriste se nacrtima i uputama, otklanjaju kvarove strujnog kruga, zamjenjuju neispravne komponente te određuju isplativost popravka.

IMG_20140130_130157Za zanimanje elektroničar-mehaničar, uz dobar vid na blizinu, nužni su sposobnost razlikovanja boja, dobra koordinacija pokreta i vida te spretnost ruku i prstiju. Od psihičkih osobina traži se sposobnost prostornog predočavanja i rješavanja tehničkih problema , visok stupanj apstraktnog mišljenja i dominiranje znanja nad vještinama. U osposobljavanju za zanimanje elektoničar- mehaničar naglasak je na stjecanju znanja.

Osnovni teorijski predmeti jesu: tehničko crtanje, elektronički materijali i komponente, digitalna elektronika, osnove radijske i televizijske tehnike, mjerno- regulacijska tehnika i audiouređaji. Elektroničari- mehaničari rade najprije kao pomoćnici u servisima ili se zapošljavaju u industriji. Nakon tri godine rada i položenoga majstorskog ispita, dotadašnji pomoćnik može otvoriti vlastiti obrt.

Skip to content