Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut

O programu

Sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela u kojem će polaznik steći temeljna znanja i vještine. Program se ostvaruje u školi, biovrtu, plastenicima, na školskom poljoprivrednom gospodarstvu Ivandvor i poljoprivrednim ljekarnama.

IMG_8210

Omogućava putovanja na brojne sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu, izložbe i entomološke muzeje te sudjelovanje na natjecanjima.

Traje četiri godine, a završava Izradbom i obranom završnog rada nakon koje se stječe zanimanje poljoprivrednog tehničara – fitofarmaceuta.

IMG_86991

Nakon završetka ovog programa i položenih ispita Državne mature ostvaruje se mogućnost studiranja na jednom od studijskih programa viših ili visokih učilišta Republike Hrvatske.

IMG_8711

Polaznik će razviti sljedeće kompetencije

Prepoznati  štetočine i bolesti  poljoprivrednih kultura.

Provodi mjere zaštite bilja u skladu s načelima integrirane zaštite bilja.

Izraditi  plan zaštite pojedinih poljoprivrednih kultura.

Pripremiti i primijeniti sredstava za zaštitu bilja.

Primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada.

Pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša.

Buduće radno mjesto

Rad u poljoprivrednim ljekarnama.

Rad u tvrtkama za prodaju aparata za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja.

Rad u savjetodavnim službama.

Rad u školama kao stručni suradnik.

Rad u znanstvenim ustanovama kao tehnički suradnik.

Rad u javnim ustanovama kao tehnički suradnik.

Samozapošljavanje u sustavu OPG-a.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skip to content