Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Školovanje za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije traje tri godine tijekom kojih učenici stječu znanja, vještine i navike koje će im omogućiti obavljanje poslova u ovom zanimanju. Nastavni plan i program se sastoji od općeobrazovnog dijela i stručno-teoretskog dijela, te praktične nastave.

Učit ćete se održavanju i radu sa različitim strojevima

Učit ćete se održavanju i radu sa različitim strojevima

Suvremena poljoprivredna proizvodnja zahtijeva nove strojeve, alate i uređaje. Poznavanje suvremene poljoprivredne mehanizacije omogućava optimalno iskorištenje iste. Tijekom školovanja učenici se u sklopu stručnih predmeta upoznaju s dijelovima i principom rada motora s unutarnjim izgaranjem, pogonskom transmisijom vozila kao i svim ostalim cjelinama motornih vozila, upoznaju strojeve i uređaje za poljoprivredu, njihove dijelove, princip rada, kvarove i načine otklanjanja kvarova, materijale za izradu istih, crtanje i skiciranje dijelova kao i zakone tehničke mehanike. Budući su suvremeni traktori i mehanizacija opremljeni računalima i elektronikom, učenici će kroz stručne predmete upoznati i te sklopove i njihovo funkcioniranje, kao i automatizaciju u poljoprivredi. Učit će kako izračunati troškove rada u svojem zanimanju. Ovladat će potrebnim znanjima i vještinama tehnologije održavanja vozila i brojne poljoprivredne mehanizacije.

Mehanizacija zahtijeva pravilno održavanje

Mehanizacija zahtijeva pravilno održavanje

Sva teoretska znanja primjenjuju  se tijekom praktične nastave i tako stječu nova znanja i vještine potrebne za popravak traktora, kombajna i brojne poljoprivredne mehanizacije. Nakon završetka školovanja učenici će imati znanja i vještine potrebne za održavanje i popravak traktora, motora i suvremenih strojeva i uređaja za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo i graditeljstvo.

Učenici po završetku školovanja imaju mogućnost rada u mehaničarskoj radionici ili otvaranja takve vlastite radionice, a u sklopu svog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva imaju mogućnost popravljati vlastiti traktor i poljoprivrednu mehanizaciju čime se smanjuju troškovi održavanja vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

Školovanjem za ovo zanimanje stječu se temelji za daljnje usavršavanje i praćenje promjena u suvremenoj poljoprivrednoj mehanizaciji koja je jedan od važnih preduvjeta uspješne i konkurentne poljoprivredne proizvodnje.

Radovi u ratarstvu, Ivandvor

Radovi u ratarstvu, Ivandvor

Skip to content