Plinoinstalater

Presjek radijatora

Presjek radijatora

Trajanje školovanja za zanimanje plinoinstalatera je tri godine, a stručno osposobljavanje obavlja se u Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata u Đakovu.

Opis poslova:
Omogućiti nesmetan i siguran dotok plina od glavnoga voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i drugdje – to je posao plinoinstalatera. Plinoinstalateri postavljaju plinske štednjake, grijalice, bojlere,Solarne panele za PTV i dr. Kao i mnogi drugi majstori, tako i plinoinstalateri upoznaju se s nacrtom (shemom) instalacije, a ako takva nacrta nema, mogu ga i sami skicirati. Zatim utvrđuju vrstu i količinu potrebnoga materijala za postavljanje instalacije. Cijevi kroz koje će teći plin, režu se, savijaju, izrađuju se navoji, postavljaju nosači, spojnice i prirubnice. Dakako u zidovima se moraju napraviti rupe i kanali u koje će se cijevi postaviti. Kad je instalacija dovršena, priključuje se na dovod plina, provjerava se brtvljenje na spojevima i priključcima, otklanjaju se eventualni nedostaci i cjelokupni uređaji se puštaju u pogon.

Radni uvjeti:
Plinoinstalateri najčešće rade u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorima, na novogradnjama, izloženi hladnoći, vrućini propuhu i prašini. Često rade i na skelama ili ljestvama, izloženi su padovima, tjelesnim naporima, a osobito naprezanju ruku. U nekim slučajevima taj posao može raditi pojedinac, ali najčešće rade dvojica ili cijela ekipa.

Poželjne osobine:
Za bavljenje ovim zanimanjem potrebna je jača tjelesna građa, zdrave i čvrste ruke i noge, opća tjelesna pokretljivost i spretnost, uredan vid i njuh. Kao i za većinu sličnih zanimanja, nužan je smisao za rješavanje tehničkih problema, strpljivost i točnost. Bolesti mišića, bolesti unutrašnjih organa, smanjena pokretljivost tijela i udova, emocionalna labilnost, epilepsija i sklonost nesvjesticama zapreke su bavljenju ovim zanimanjem.

Bliska zanimanja:
Srodna zanimanja plinoinstalatera su monter i instalater grijanja, hlađenja i klimatizacije, vodoinstalater, serviser plinskih i drugih uređaja.

Skip to content