Podjela svjedodžbi Državne mature i prijave za jesenski rok Državne mature

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 18. 7. 2016.

PODJELA SVJEDODŽBA: 21. 7. 2016. od 08,00 – 12,00 sati. ( ukoliko se termin podjele promijeni bit ćete na vrijeme obaviješteni).

Po svjedodžbe trebaju doći svi učenici koji su položili barem jedan ispit Državne mature.

Objava konačnih rang lista u ljetnom upisnom roku bit će u ponedjeljak 18. srpnja 2016. u 18:00 sati. Do 17,59 sati možete prijavljivati studijske programa (one koji nisu imali raniji rok prijave),  mijenjati liste prioriteta i brisati studijske programe. Trenutkom objave konačnih rang lista stječete pravo upisa na studijski program na kojem se nalazite unutar upisne kvote i za koji vam  je dodijeljen upisni broj. Jednom objavljene konačne rang liste su nepromjenjive pa je zbog toga iznimno važno kontinuirano pratiti bodovno stanje i obavijesti na mrežnoj stranici: www.postani-student.hr

Posebno naglašavamo da s liste prioriteta nije potrebno brisati niti jedan studijski program koji ste spremi upisati.  Obrišite samo onaj/one studijske programe za koje znate da ih nećete ići upisati ukoliko steknete pravo upisa.

Dodjelom upisnog broja za određeni studijski program nastaje vaša obveza da se upiše na taj studijski program, u suprotnom vam  visoko učilište ima pravo zaračunati oportunitetne troškove zbog nepopunjenog upisnog mjesta koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

Nakon ostvarenog prava upisa, daljnje informacije o samom upisu na željeni studij potrebno je potražiti izravno na visokome učilištu.

 

Upute za prijavu za jesenski rok Državne mature;

 

dm

Skip to content