Agrotehničar – NOVO

Agrotehničar

Program objedinjuje i mijenja  programe Poljoprivredni tehničar opći, Poljoprivredni tehničar  stočar i Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje.

Program se sastoji od općeobrazovnog i strukovnog dijela, u kojem će polaznik steći temeljna znanja i vještine.

Program se ostvaruje u novo opremljenim školskim praktikumima, školskom vrtu, vinogradu, plastenicima, bio vrtu, školskom poljoprivrednom gospodarstvu Ivandvor, pokušalištu Poljoprivrednog fakulteta Osijek u Mandićevcu.

Program omogućuje putovanje na domaće i inozemne sajmove i izložbe, te sudjelovanje na natjecanjima.

Kao agrotehničar znat ćeš prepoznati specifičnost pojedinih tehnologija u biljnoj i animalnoj proizvodnji,  primijeniti tehnologije uzgoja  biljne i animalne proizvodnje, upotrebljavati  strojeve, uređaje, alate i opremu u biljnoj i animalnoj proizvodnji, odabrati metode i sredstva za zaštitu bilja, provoditi načela dobre poljoprivredne prakse i održivog razvoja, pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša, primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada.

Ovo zanimanje objedinjuje Poljoprivrednog tehničara općei smjer, Poljoprivrednog tehničara stočara i Poljoprivrednog tehničara biljne proizvodnje čime ti se pružaju mogućnosti zapošljavanja na različitim mjestima:

Rad u javnim ustanovama kao tehnički suradnik.

Samozapošljavanje u sustavu OPG-a, poduzeća, obrta i zadruga koje se bave poljoprivrednim proizvodnjom.

Rad na ratarskim, voćarskim, vinogradarskim i vinarskim gospodarstvima.

Rad na stočarskim farmama.

Rad u poljoprivrednim ljekarnama.

Rad u plastenicima, staklenicima, pčelinjacima, vrtlarijama, vinotekama.

Rad na linijama za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Rad na doradi proizvoda poljoprivrednog podrijetla.

Rad u školama kao suradnici u nastavi, na pokušalištima fakulteta kao tehničari.

Skip to content