3. rok pomoćničkih ispita – prijave

Kalendarom pomoćničkih ispita za razdoblje od lipnja 2016. do ožujka 2017. godine predviđen je 3. rok za polaganje pomoćničkih ispita (od 15. veljače do 15. ožujka 2017.).

Prijave kandidata za 3. rok su od 10. do 17. veljače 2017. godine.

  1. rok polaganja pomoćničkih ispita održat će se prema Kalendaru pomoćničkih ispita i to:

–          praktični dio ispita od 03. do 09. ožujka 2017. godine (za kandidate koji su u obvezi polaganja)

–          pisani dio ispita 10. ožujka 2017. godine

–          usmeni dio ispita 15. ožujka 2017. godine.

Mole se učenici koji žele polagati pomoćničke ispite u 3. roku da se dođu u školu prijaviti.

Objava konačnog popisa prijavljenih kandidata po strukovnim programima te mjesto i vrijeme održavanja pomoćničkog ispita biti će objavljeni na web stranici Agencije najkasnije 22. veljače 2017. godine.

 

Skip to content