Državna matura – objavljene privremene rang liste

12. srpnja 2017. u 10 sati objavljene su privremene rang-liste (s privremenim rezultatima ispita državne mature) za upis na studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za ljetni upisni rok.
Privremene rang-liste su podložne promjenama sve do objave konačnih rang-lista 17. srpnja 2017. iza 18 sati.
S privremenih rang-lista brisani su svi oni kandidati koji nisu zadovoljili preduvjete za prijavljene studijske programe. Svaki kandidat vidi svoj plasman samo na studijskom programu na kojem bi ostvario pravo upisa te na onim studijskim programima koji se na njegovoj listi prioriteta nalaze na višim pozicijama od studija na kojem je ostvareno pravo upisa.
Pravo upisa moguće je ostvariti samo na jednom studijskom programu.
Skip to content