555 JEZIČNIH SAVJETA

U knjizi 555 jezičnih savjeta obuhvaćeni su problemi na svim jezičnim razinama – od pravopisne do rečenične – koji korisnicima u svakodnevnoj praksi nameću dvojbu o tome što je bolje ili pravilnije upotrijebiti. Na jezgrovit način u svakom se savjetu prvo objašnjava problem i tumači zašto neka jezična jedinica ne pripada sustavu hrvatskoga standardnog jezika, a potom se navode primjeri pogrešne ili nepreporučene upotrebe koji se upućuju na primjere pravilne ili preporučene upotrebe.

Knjiga je objavljena u Zagrebu 2016. godine u nakladi Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a autori su Goranka Blagus Bartolec, Lana Hudeček, Željko Jozić, Ivana Matas Ivanković i Milica Mihaljević.

 

Skip to content