‘Betlehem od medenjaka’ naše učenice Maje

U planu i programu slobodne aktivnosti Eko-etno radionice predviđene su različite teme i radionice na kojima bi učenici saznali i naučili nešto novo što ne uče u školi. Cilj slobodne aktivnosti je potaknuti učenike na inovativnost i kreativno razmišljanje. Program rada slobodne aktivnosti predstavljen je početkom školske godine učenicima različitih zanimanja i neki od njih priključili su se ovoj slobodnoj aktivnosti. Nažalost epidemiološka situacija vezana za Covid 19 nije nam dozvolila okupljanje i organizaciju predavanja i radionica planiranih programom slobodne aktivnosti. No to nije spriječilo neke učenice da budu kreativne kod kuće za vrijeme nastave na daljinu.

Učenica Maja Đelatović iz 2.K razrednog odjela za Božić je osmislila i izradila neobičan Betlehem od medenjaka. Ovo je dokaz da u našoj školi ima jako talentiranih i kreativnih učenika koje treba pohvaliti i poticati u daljnjem radu i osmišljavanju kreativnih proizvoda, rekla nam je voditeljica slobodne aktivnosti Eko-etno radionice, nastavnica Maja Breulj.

Skip to content