Zaključci sa 6. i 7. sjednice Nastavničkog vijeća u šk. god. 2021./2022.

  1. sjednica (20. listopada 2021.)

Na  sjednici su riješene ove zamolbe učenika:

  1. Roditelji učenika M. B. iz Đakova podnijeli su zamolbu da se učenik prebaci iz 1. razreda Gimnazije Antuna Gustava Matoša Đakovo, u 1. razred zanimanja Agrotehničar u našoj školi. Nastavničko vijeće je jednoglasno prihvatilo zamolbu.
  2. Učenici, B. Ž. i G. E. zatražili su od Nastavničkog vijeće da ih oslobodi nastave Tjelesne i zdravstvene kulture i to svih aktivnosti tijekom čitave školske godine. Učenici posjeduju ovjerenu liječničku potvrdu od nadležne školske liječnice te je prijedlog predmetnog nastavnika da se uvaži zamolba jednoglasno prihvaćen.

  1. sjednica (26. 10. 2021.)

1)  Na sjednici je razmatrana zamolba učenika L. K koji je molio prelazak iz 1. STR u 1. K u zanimanje kuhar. Zamolba je prihvaćena jednoglasno uz obavezu odrađivanja praktične nastave.

2) Nastavnici i nastavnice Mihaela Tosenberger Andrić, Ivan Išasegi, Dubravka Scharmitzer i Maja Breulj podnijeli su izvješća Nastavničkom vijeću o održanim kurikularnim aktivnostima u listopadu. Izvješća su jednoglasno prihvaćena.

3)

  1. a) Za učenika T. A. predložena je od strane razrednika I.M. opomena pred isključenje zbog 92 neopravdana izostanka. Učenik ne dolazi od početka godine, roditelji upoznati sa situacijom. Komisiju za provedbu postupka su razrednik I.M. nastavnica Z.B. i pedagog A. B.
  2. b) Za učenicu I. Š. razrednica S. H. dala je prijedlog pedagoške mjere -Opomena pred isključenje zbog 178 neopravdanih izostanaka te prijedlog Komisije za provedbu postupka: pedagog A.B., kolegica D. K. i razrednica S.H. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
  3. c) Učenik G. H. tražio je potpuno oslobođenje od nastave TZK. Učenik je donio liječničku potvrdu od školske liječnice pa je predmetni nastavnik predložio da se zamolba usvoji. Jednoglasno usvojeno od strane Nastavničkog vijeća.
  4. d) Ravnatelj je izvijestio o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i o mogućim mjerama koje će se provoditi u školi.
Skip to content