Zaključci s 10. sjednice Nastavničkog vijeća od 31. siječnja 2022. godine

Ad1)

Učeniku G.G. (3.MPC) izrečena je kazna opomene pred isključenje zbog neispričanih sati nedoličnog ponašanja. Komisija za provedbu mjere je u stavu: razrednica Antonija Bilić, predmetna nastavnica Dubravka Scharmitzer, pedagog  Ante Bubreg.

Učeniku L. T. ( 3 EL/ST) izriče se opomena pred isključenje radi 48 neopravdanih sati. Učenik ima izrečenu opomenu i ukor u prvom polugodištu. Komisija za provedbu mjere: predmetni nastavnik Ljubomir Tomić, pedagog Ante Bubreg i razrednik Josip Zablocki.

Učenici A. L. (2. CMP) izrečena je kazna isključenja iz nastave s obavezom odrađivanja praktične nastave i mogućnošću polaganja razrednih ispita.   – prijedlog kazne Isključenje za učenicu A. L. zbog 140 neopravdanih izostanaka . Komisija za provedbu mjere: predmetna nastavnica Marija Batori, pedagog Ante Bubreg i razrednica Sanja Hajduković.

 

Ad2)

Usvojena je zamolba roditelja učenika D.M. koji iz Šibenika seli u Viškovce kod Đakova da se učenik zbog preseljenja prebaci u zanimanje Strojarski računalni tehničar iz zanimanja Pomorski tehničar, uz obavezu polaganja razlikovnih ispita do kraja Školske godine 2021./22.

Usvojena je zamolba učenice N.T. iz 1. K razreda za oslobađanjem nastave TZK zbog opravdanih zdravstvenih razloga i važeće potvrde liječnice školske medicine.

 

Ad3)

Zaključeno je da će se od 1. veljače 2022. ponovno uvesti zvono kojim se označava početak i kraj sata.

Zaključeno je da će ravnatelj i stručna služba od 1. veljače 2022. vršiti stalnu dnevnu kontrolu poštivanja radnog vremena sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjim školama, Pravilniku o normi nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi, Pravilniku o radu Srednje strukovne škole Antuna Horvata itd..

 

Ad4)

Za mentora nastavniku pripravniku iz područja strojarstva Josipu Lončaru određen je nastavnik strojarske grupe predmeta Josip Zablocki.

 

Ad5)

Izvješća o stažiranju pripravnika podnijeli su mentori Sanja Malević, Mirjana Zubak, Josip Zablocki, Krešimir Mikuš i Drago Smoljo. Pedagog Ante Bubreg ocijenio je rad mentora i pripravnika kvalitetnim i zadovoljavajućim te zaključio kako su do sada provedene sve propisane aktivnosti.

 

Ad6)

Ravnatelj je upoznao Nastavničko vijeće kako je u tijeku planiranja upisa u prvi razred novoj školskoj godini. Nakon analiziranja situacije zaključeno je kako će stručna vijeća razmotriti stanje i dati prijedloge zanimanja, broj učenika i razrednih odjela iz svoga sektora te će se održati sastanak stručne službe i voditelja stručnih vijeća na kojem će se definirati prijedlog plana upisa i proslijediti na razmatranje  Nastavničkom vijeću.

 

Ad7)

Izvješća s održanih natjecanja i drugih aktivnosti između dvije sjednice te  najave školskih i međužupanijskih natjecanja podnijeli su:  Sanja Malević, Drago Smoljo, Dubravka Scharmitzer, Ivana Polovina, Nevenka Kokalović, Antonija Bilić, Ljubomir Tomić, Filip Bekavac, Zvjezdana Bogdan, Mihaela Tosenberger Andrić, Patricija Drenjančević, Roland Kolarević, Dragan Marić, Mirjana Zubak…

 

Ad8)

Koordinatorica Državne mature Sanja Malević upoznala je Nastavničko vijeće s tijekom provedbe probne Državne mature u ožujku 2022.

Ravnatelj je podsjetio na nove mjere glede samotestiranja učenika te najavio kako će se 1. veljače 2022. mijenjati situacija oko važećih „Covid potvrda“ te zamolio nastavnike i nastavnice da provjere važnost svojih potvrda po novim pravilima te da nakon provjere postupaju u skladu s novim pravilima.

Skip to content