Poljoprivredni tehničar – opći

Poljoprivredni tehničari organiziraju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim poduzećima i na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj im je proizvesti biljne kulture na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i u vinogradima. U sklopu stočarstva oni uzgajaju krupnu i sitnu stoku i perad te rade na izradbi stočnih i peradarskih prerađevina.

Ivan Aračić osvojio je 3. mjesto na državnom natjecanju 2014. godine

Ivan Aračić osvojio je 3. mjesto na državnom natjecanju 2014. godine

Poljoprivredni tehničari rade na otvorenom (oranice, livade, voćnjaci, vrtovi, vinogradi), ali i u zatvorenim prostorima, kao što su staklenici, plastenici, staje, podrumi, skladišta i slična mjesta. U radu se služe različitim alatima, strojevima, uređajima i služe se raznim instrumentima. Ovo je zanimanje prikladno za osobe koje imaju izražen interes za prirodu, biljke i životinje.

Školovanje za poljoprivredne tehničare traje četiri godine. Nastavni program za sve smjerove sadrži zajednički dio i poseban stručni dio. Poljoprivredni tehničari zapošljavaju se u biljnoj, stočarskoj ili kombiniranoj proizvodnji u poljoprivrednim poduzećima, a mogu raditi i na privatnim imanjima. U poslu mogu napredovati do specijalista za uže proizvodno područje, kao i na rukovodna mjesta (ustrojitelji proizvodnje, poslovođe i sl).

Berba jabuka na školskom gospodarstvu Ivandvor

Berba jabuka na školskom gospodarstvu Ivandvor

Nakon završetka ovog programa i položenih Ispita državne mature ostvaruje se mogućnost studiranja na jednom od studijskih programa  viših ili visokih učilišta u području  agronomije. Isto tako, može se otvoriti OPG.

Radovi u ratarstvu, Ivandvor

Radovi u ratarstvu, Ivandvor

Analiza vina na Danima jabuka

Analiza vina na Danima jabuka

Gabrijel Kretonić osvojio je drugo mjesto na natjecanju u Sl. Brodu 2012.

Gabrijel Kretonić osvojio je drugo mjesto na natjecanju u Sl. Brodu 2012.

Učenici iz Nizozemske u školskom plasteniku

Učenici iz Nizozemske u školskom plasteniku

Mikroskopiranje na satu botanike

Mikroskopiranje na satu botanike

Izrada topiarija

Izrada topiarija

Izrada herbarija

Izrada herbarija

Rezidba vinove loze

Rezidba vinove loze

Prodaja presadnica u školskom plasteniku

Prodaja presadnica u školskom plasteniku

Proizvodnja presadnica

Proizvodnja presadnica

Održavanje voćnjaka

Održavanje voćnjaka

Održavanje voćnjaka

Održavanje voćnjaka

Završni radovi učenika

Završni radovi učenika

 

Skip to content