Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je jedan od potprograma AMPEU-a, agencije za cjeloživotno učenje i namijenjen je strukovnom obrazovanju. Više o programima cjeloživotnoga učenja možete pogledati na stranici http://www.mobilnost.hr/.

Srednja strukovna škola Antuna Horvata od 2010. godine sudjeluje u projektima Leonardo da Vinci. Naš je prvi projekt bio  “Mobile mechanics”, realiziran u suradnji s partnerima iz Slovenije. Od 2012. godine sudjelujemo u projektu “Right career choice for a happy tomorrow”.

Skip to content