Obavijest o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije

OBAVIJEST O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA OBRAZOVANJA ZA

STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE

s

Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.

Učenik može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka trogodišnjega obrazovnog programa.

Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje nastavničko vijeće škole.

Ovisno o broju utvrđenih razlikovnih i/ili dopunskih ispita, učenik se može odmah integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje ili tijekom prve školske godine polagati samo razlikovne i/ili dopunske ispite te se u drugoj školskoj godini integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik maloljetnog učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Učenici se mogu upisati u programe kako slijedi:

  1. iz trogodišnjih elektro programa u četverogodišnji program Tehničar za mehatroniku
  2. iz trogodišnjih strojarskih programa u četverogodišnji program Računalni tehničar za strojarstvo
  3. iz trogodišnjih programa Kuhar i Pekar u četverogodišnji program Agroturistički tehničar.

 

 

Skip to content