Stručno-savjetodavna podrška u projektu e-Škole u našoj školi

U okviru projekta «e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)» uspostavljena je usluga stručno-savjetodavne podrške za primjenu IKT-a u nastavi.

Svrha pružanja stručno-savjetodavne podrške školama je osigurati kontinuiranu podršku učiteljima i nastavnicima u pilot školama pri implementaciji projektnih aktivnosti, a koje uključuju:  učinkovitu uporabu računalne opreme koju će dobiti u okviru projekta,  uporabu digitalnih obrazovnih sadržaja i e-usluga koje će biti razvijene kroz projekt i  primjenu znanja i vještina stečenih kroz program edukacije u projektu.

Pružanje stručno-savjetodavne podrške organizirano je u dvije faze: prva faza će se odvijati tijekom drugog polugodišta školske godine 2016./2017., a druga tijekom prvog polugodišta školske godine 2017./2018.

U svakom polugodištu stručnjak za stručno-savjetodavnu podršku jednom će posjetiti naši školu i održati grupno savjetovanje za sve zainteresirane nastavnike i stručne suradnike. Sadržaj savjetovanja utemeljen je na programu edukacije koji se razvija i provodi u okviru projekta, a predviđeno trajanje savjetovanja je najviše 4 školska sata. Tijekom savjetovanja održat će se grupni intervju sa polaznicima, potaknut će se rasprava unutar kolektiva o prednostima i  eventualnim poteškoćama koje imaju pri primjeni IKT-a u praksi te će zajedno kao kolektiv dobiti smjernice za daljnji napredak u primjeni IKT-a u nastavi i razvoj vlastitih digitalnih kompetencija. Provedbu stručno-savjetodavne podrške vršit će stručnjaci za primjenu IKT-a u nastavi angažirani od strane odabranog izvršitelja tvrtke Profil Klett u suradnji s predstavnicima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 Također nastavnici mogu ponijeti svoja prijenosna računala/tablete koja su dobili u sklopu projekta.

Stručno-savjetodavna podrška održat će se  24. ožujka 2017. godine  s početkom u 16.30 sati u Školskoj knjižnici.

                                                                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                                                                    Mirko Ćurić, prof.

Skip to content