U našoj školi održana edukacija Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u našoj Školi održana je 22. rujna 2017. edukacija za nastavnike i stručne suradnike na temu uključivanja učenika s oštećenjem vida – slabovidnog učenika u srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja.

Održana su predavanja vezano za metodiku rada sa slabovidnim učenikom i psihološkim karakteristikama slabovidnih učenika, a zatim i radionica vezana za prilagodbu nastavnog materijala i strategija poučavanja ovih učenika.

Zahvaljujemo kolegicama iz Vinka Beka na zanimljivom, poučnom i korisnom predavanju.

 

 

Skip to content