3. rok pomoćničkih ispita (zimski rok)

Poštovani učenici i učenice,

ovdje možete pronaći potrebne informacije vezano za 3. rok pomoćničkih ispita.

 

 

POMOĆNIČKI ISPIT (2016./2017.) – 3. (zimski) rok

od 15. veljače 2018. do 15. ožujka 2018. god.

 

Redni broj A k t i v n o s t i V r i j e m e
1.        Prijave – koordinatorici  za POMOĆNIČKI ISPIT od 9. do 16. veljače 2018.
2.        Objava konačnog popisa prijavljenih po strukovnim programima 21.veljače 2018.
3.        Praktični dio pomoćničkog ispita od 2. do 8. ožujka 2018.
4.        Pismeni dio pomoćničkog ispita 9. ožujka 2001.
5.        Usmeni dio pomoćničkog ispita 15. ožujka 2018.

 

Članak 11.

(4) Praktični uradak koji je izrađen u okviru izrade i obrane završnog rada za stjecanje strukovne kvalifikacije za koju kandidat polaže pomoćnički ispit te je u skladu s programom polaganja pomoćničkog ispita za određenu strukovnu kvalifikaciju vrednuje se kao praktični dio pomoćničkog ispita.

 

Članak 14.

(1) Stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita sastoji se od pisanog dijela i usmenog dijela te se izvodi u srednjoj školi.

(2) Pisani dio ispita ne može trajati duže od 240 minuta.

(3) Usmenom dijelu ispita pristupa kandidat koji na pisanom dijelu ispita postigne od 30% do 60% mogućih bodova. Usmeni dio ispita ne može trajati duže od 120 minuta.

Kandidat koji je ostvario 61% bodova na pismenom, položio je Pomoćnički ispit.

Svaki predsjednik Ispitne komisije, sam će s kandidatima ugovoriti vrijeme i mjesto ispita.

 

Koordinatorica  za POMOĆNIČKI ISPIT:

Blagica Divald, prof.,

Skip to content