Plan savjetovanja s javnošću 2018. – Srednja strukovna škola Antuna Horvata