Geotehnički fakultet predstavio se našim učenicima maturantima

U utorak, 18. veljače 2020. godine, Geotehnički fakultet iz Varaždina (Sveučilište Zagreb),predstavio se našim učenicima maturantima koji ove školske godine završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje nakon čega ih čeka polaganje ispita Državne mature i upisi na fakultete.

Asistentica Lucija Radetić, mag. ing. geoing., zajedno s dvije studentice fakulteta, na jednostavan i zanimljiv način predstavile su našim učenicima studijske programe koje upisuju na fakultetu, upisne kvote, predmetie Državne mature koji su potrebni za upis na studijske programe fakulteta kao i velik broj projekata na kojima fakultet sudjeluje.

Fakultet se sastoji od preddiplomskog studija Inžinjerstvo okoliša koji traje tri godine, diplomskog studija koji traje dvije godine i sastoji se od tri smjera; Geoinžinjerstvo okoliša, Upravljanje vodama i Upravljanje okolišem.

Također su učenicima predstavljene i aktivnosti fakulteta na kojima studenti sudjeluju, razna natjecanja, druženja, kao i odrađivanje terenskih nastava po cijeloj Hrvatskoj. Fakultet ima i veliku međunarodnu suradnju kroz razne projekte, ali i kroz programe Erasmus kroz koji se semestar ili čak cijela godina može odslušati i položiti na nekom od fakulteta diljem Europe; Austrija, Slovenija, Španjolska, Italija, Makedonija, Francuska, Irska, itd.

Studentice su predstavile i opisale fakultet iz perspektive studenta, način funkcioniranja, suradnju i podršku svojih fakultetskih profesora, kao i život u samom Varaždinu, smještaj, prehranu, razne sportske aktivnosti, studentske udruge, itd.
Više o fakultetu pogledajte na njihovim službenim stranicama –> Geotehnički fakultet.

 

Skip to content