Zaključci 44.sjednice Školskog odbora

Na 44.sjednici Školskog odbora održanoj dana 1.travnja 2021. godine doneseni su slijedeći zaključci:

AD1) Po raspisanom natječaju od 8.ožujka 2021. godine primljeni su kandidati:

  • Nastavnik strukovnih predmeta graditeljstva – nepuno određeno radno vrijeme, za 7 sati nastave tjedno do 31.kolovoza 2021.godine – predlaže se primanje B. M., mag.inž.građevinarstva.
  • Nastavnik računalstva i fizike – puno određeno radno vrijeme – do povratka nastavnika s roditeljskog dopusta – predlaže se primanje na dio računalstva (1/2 norme) N. D.,mag,informatologije i mag.informacijjske tehnologije
  • Na natječaj za radno mjesto nastavnika njemačkog jezika kandidat nije došao na testiranje; na natječaj za radno mjesto fotografije nema prijavljenih kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a za radna mjesta elektro struke, strukovnih predmeta poljoprivrede u cvjećarstvu, strukovnih predmeta strojarstva kandidati nisu prošli pisano testiranje
  • za radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta poljoprivrede  u cvjećarstvu – nepuno određeno radno vrijeme, za 7 sati nastave tjedno do 31.kolovoza 2021.godine, budući nema kandidata koji su zadovoljili na testiranju primljena L.P., dipl.inž.polj. koja već radi dio norme u školi na određeno i to do ponovnog raspisivanja natječaja, a najduže do 5 mjeseci                                                                      AD 2) Usvojen i donesen Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Škole.
Skip to content