Odluka i Potvrde za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika za školsku godinu 2021./2022.

Poštovani učenici i roditelji,

obavještavamo vas kako je Vlada RH, za novu školsku godinu, donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. god 2021./2022..

Narodne novine: 

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_08_94_1687.html

 

U privitku se nalaze Potvrde za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za školsku godinu 2021./2022..

POTVRDA 75% – sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika

POTVRDA 100% – sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika

Skip to content