Zaključci 25. sjednice Školskog odbora

Na 25. sjednici Školskog odbora održanoj dana 1. lipnja 2023. godine doneseni su slijedeći

ZAKLJUČCI

AD 1) Donesen peijedlog odluke o troškovima školovanja

  1. Kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije koji ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, mogu se upisati u srednju školu u školskoj godini 2023./2024. kao redoviti učenici uz uvjet da plaćaju troškove školovanja kako slijedi:

530,89 eura (4.000,00 kuna) godišnje za upis u trogodišnja i četverogodišnja zanimanja.

AD 2) Donesen Pravilnik o radu uz prethodnu suglasnost Sindikata u ulozi Radničkog viječa.

AD 3) Dopunjena norma nastavnici K.S. koja radi na nepuno neodređeno radno vrijeme,a koja je stekla uvjet (majstor nadkonobar) iz predmeta Ugostiteljsko posluživanje u fondu od 5 sati nastave tjedno.

AD 4) Donesen cjenik za analizu vina kako slijedi: cijena za 1 uzorak za analizu 14 komponenti u vinu iznosi 6,00 eura, a svaki slijedeći 2,00 eura.

AD 5) a) Odobren predloženi Plan upisa učenika u 1. razred školske godine 2023./2024.

b) Održana natjecanja Worldskills 2023. gdje smo bili domaćini u disciplini pekarstvo.

c)  Matura i proslava završili; počinju sutra ispiti Državne mature; u Trvavi imal posjet skupine Francuza; odobren  plasman “Hrana nije otpad” koji će se održati u rujnu; u danas imamo posjete nastastavnicima za napredovanja u zvanje (4x); očekujemo sredstva za uređenje okoliša u Trnavi

 

Skip to content