Turistički suvenir projekta Arheolozi Jučerašnjeg svijeta – igra šah

Naši učenici CNC operateri uz pomoć nastavnika Josipa Lončara napravili su još jedan turistički suvenir SSŠ Antuna Horvata, a radi se o šahu. Cijeli postupak izrade šaha sastojao se od nekoliko faza. Prva faza bila je razrada ideje koju smo dobili od ravnatelja škole Mirka Ćurića. Druga faza je priprema modela šaha u računalnom programu te zadnja faza je faza izrade šaha . Izrada šaha bila je na 3D printeru te CNC glodalici. Na 3D printeru obavila se izrada cijelog šaha i u tijeku je razrada i realizacija ideje za izradu šahovske ploče na CNC glodalici.

Projekt je financiran od strane Ministarstva turizma i sporta , s ciljem jačanja kompetencija učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola i razvijanja svijesti o mogućnostima razvoja karijere u turizmu, objavilo javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2023. godini.

Skip to content