Raspored sati-učenici

Novi raspored za  23.03.2020.(Prva smjena) je stavljen je na Vašu uobičajnu stranicu gdje ste i prije pratili  svoj raspored.

Sutra 23.03. 2020. počinjemo u 10,00 sa prvom smjenom.