Satu Mare

Ubrzo nakon sastanka u Bukureštu, uslijedio prvi posjet partnerskoj školi i to našim prijateljima iz Satu Marea u Rumunjskoj. Posjet se održao od 13. do 16. studenog 2013. U Rumunjskoj smo vidjeli njihovu srednju školu, grad Satu Mare i zajednički obrađivali našu projektnu temu. Naravno da smo se još više zbližili s našim partnerskim školama. Iz naše su škole u Rumunjsku putovali: učenici Slavko Sito, Tomislav Žalac, Vanesa Fogadić, Ivana Franjić, Silvija Pejić, prof. Dario Kustura i naš vozač Darko Kelić.

Skip to content